Newsletter RZPWE listopad 2022

Aktualne wydarzenia

RCRE


Spotkanie sieci online

Współpraca, Inspiracja, Rozwój – Sieć współpracy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie 09.11.2022 r. MS Teams


Warsztaty online

Ćwiczenia i zabawy wspomagające integrację sensoryczną

09.11.2022 r. MS Teams


Warsztaty online – Program Niwki 2022

Matura z języka niemieckiego od 2023 – informacje i porady

09.11.2022 r. Zoom


Spotkania sieci online – Program Niwki 2022

Sieć nauczycieli języka mniejszości narodowej

15-29.11.2022 r. Zoom/Moodle


Konferencja informacyjna online

Egzamin maturalny z HISTORII – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023. Konferencja informacyjna

17.11.2022 r. MS Teams


Forum stacjonarne

Forum Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych

22-23.11.2022 r.  OS Niwki


Warsztaty stacjonarne

Uczeń w terenie. Realizacja podstawy programowej EDB

24.11.2022 r. RCRE Opole


Warsztaty online

Zachowania trudne u uczniów ze spektrum autyzmu

24.11.2022 r. MS Teams


Warsztaty stacjonarne – Program Niwki 2022

Niemiecki bez podręcznika… i bez zeszytu? Jak prowadzić lekcje za pomocą skoroszytu lub segregatora?

25.11.2022 r.  RODNiIP „WOM” w Rybniku


Warsztaty stacjonarne – Program Niwki 2022

STEAM na języku niemieckim

26.11.2022 r.  OS Niwki


Warsztaty stacjonarne – Program Niwki 2022

Gucio i jego emocjonalna grzywa – STEAMowe inspiracje na pracę z niemiecką książką

27.11.2022 r.  OS Niwki


Forum stacjonarne

Forum Dyrektora Przedszkola

28-30.11.2022 r.  OS Niwki


Konferencja online

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych

29.11.2022 r. MS Teams


PBW

Wykłady online i warsztaty stacjonarne

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

14-16.11.2022


Wykład online

O biblioterapii słów kilka czyli o MOCnej stronie książki

15.11.2022 MS Teams


Wykład online

Biblioterapia wspomagająca duszę

15.11.2022 MS Teams


Warsztaty stacjonarne

Arteterapia i jej zastosowanie w pracy nauczyciela bibliotekarza. Cz. I

15.11.2022 PBW Opole


Warsztaty stacjonarne

Biblioterapia w edukacji, wychowaniu i terapii

16.11.2022 PBW Opole


Nowości w ofercie

Warsztaty online

Nieakceptowane zachowania uczniów – interwencje wychowawcze nauczyciela


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA – ZAPISY