Nominacja do nagrody „Mosty Dialogu 2022”

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Mosty Dialogu 2022 w kategorii „Instytucja”.

Mosty Dialogu to plebiscyt mający na celu uhonorowanie w przestrzeni publicznej tych, którzy od lat angażują się na rzecz pielęgnowania różnorodności i wielojęzyczności w regionie oraz propagowania wiedzy o historii regionu i jego walorach.

Uroczysta gala, podczas której zostaną wyłonieni laureaci Mostów Dialogu 2022, odbędzie się 14 listopada o godzinie 18:00 w Filharmonii Opolskiej.