Zmiany w poczcie wodip.opole.pl

W związku z wycofaniem wsparcia dla mniej bezpiecznych form autoryzacji część programów pocztowych ma problem z dostępem do skrzynek pocztowych.

Zalecamy zmianę oprogramowania na zgodną z nowymi wytycznymi Microsoft lub korzystanie ze strony internetowej poczta.wodip.opole.pl.

Zalecamy oprogramowanie Office 365 lub nowsze.