Historia

Czy możemy wyjść naprzeciw wyzwaniom edukacji w okresie koronawirusa?
Zgodnie możemy odpowiedzieć, że TAK.
Jak to zrobić? Z jakich zasobów skorzystać? Ile nam to zajmie czasu?
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi przeglądając i wykorzystując poniższe zasoby.

HISTORIA

MATURA

TEKSTY ŹRÓDŁOWE 

HISTORIA W KARYKATURZE

ELEKTRONICZNE WERSJE PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

INSPIRACJA