EUROPEJSKIE  SZKOŁY  DEMOKRACJI  I  PARTYCYPACJI

W dniach 30.05-3.06.2022 odbył się drugi moduł kolejnej edycji projektu Europejskie szkoły demokracji i partycypacji, który RZPWE realizuje wspólnie z partnerskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Nadrenii Palatynacie [Pädagogisches Landesinstitut RLP].  Wzięło w nim udział 6 szkół z Niemiec i 6 szkół z Polski, które jesienią 2021r. podczas pierwszego spotkania w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach nawiązały partnerstwa. Łącznie 30 nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, zawodowych i specjalnych. Tym razem spotkanie odbyło się w Nadrenii-Palatynacie, w Simmern, nieopodal Koblencji. Szkoły z Polski odbyły wizyty w swoich zaprzyjaźnionych szkołach partnerskich i wzięły udział w obserwacjach zajęć i działań związanych z kształtowaniem postaw demokratycznych oraz rozwijaniem samorządności szkolnej. W kolejnych dniach pracowaliśmy wspólnie nad koncepcją szkoły demokratycznej oraz  nad projektami z udziałem uczniów i możliwościami organizacji wymiany uczniowskiej. Do udziału w seminarium zaprosiliśmy pana Jarosława Brodowskiego – przedstawiciela Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie, który przedstawił nam programy oraz możliwości wsparcia, jakie oferuje PNWM nauczycielom i uczniom oraz przekazał mnóstwo ciekawych materiałów do wykorzystania podczas organizacji wymian międzyszkolnych.  W ramach projektu uruchomiliśmy również platformę Moodle, gdzie poszczególne partnerstwa mogą się nawzajem inspirować do podejmowania kolejnych inicjatyw z uczniami.  Można tam znaleźć filmiki o szkołach oraz relacje z przeprowadzonych akcji. Dostęp wymaga logowania http://niwki.rcre.opolskie.pl/n/login/index.php

Projekt jest finansowany w ramach środków Programu Niwki oraz Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.