Rozstrzygnięcie konkursu “Opolskie dla młodzieży”

Rok 2022 został ustanowiony Europejskim Rokiem Młodzieży, w którym zwraca się szczególną uwagę na rolę młodzieży w aktywnym budowaniu lepszej przyszłości. Młodzi ludzie są ważnymi inicjatorami zmian społecznych, kulturowych czy ekologicznych i to właśnie dla nich, a przede wszystkim z ich udziałem, chcemy organizować różnego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia.

Wpisując się w przesłanie, jakie niesie ze sobą Europejski Rok Młodzieży, Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Opolskie dla młodzieży”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w województwie opolskim.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłoniono cztery organizacje pozarządowe, które wspólnie z młodzieżą będą realizowały do 30 listopada 2022 r. inicjatywy w następujących obszarach:

Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska realizator Chorągiew Opolska ZHP, tel. 666 202 555 lub 77 409 89 69, adres e-mail: biuro@opolska.zhp.pl;

Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich – realizator Stowarzyszenie OSP powiatu KLB, tel. 539 615 317 lub 695 748 288, adres e-mail: osppowiatuklb@gmail.com;

Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw sportowych – realizator Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, tel. 509 510 890 lub 77 45 43 867, adres e-mail: wzlzsopole@op.pl;

Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw kulturalnych – realizator: Stowarzyszenie Opolskie Lamy, tel. 607 232 476, adres e-mail: opolskielamy@gmail.com

Pismo Opolskie Dla Młodzieży