Zaproszenie na webinar: Jak wspierać dziecko z doświadczeniem traumy po wykorzystaniu seksualnym

Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Jacek Ruszczewski zaprasza na webinarium „Jak wspierać dziecko z doświadczeniem traumy po wykorzystaniu seksualnym”, realizowane w ramach Opolskiego Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży który odbędzie się w dniu w dniu 11 maja 2022 r. w godz. 9.00-11.00