Konferencja dla nauczycieli – Wojskowość w edukacji

28 kwietnia 2022r. w RZPWE w Opolu odbyła się Konferencja dla nauczycieli – Wojskowość w edukacji.

Skierowana była do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i języka polskiego oraz wszystkich, którym tematyka wojskowości jest bliska.

Dziesięcioro prelegentów przedstawiło temat z różnych perspektyw, co pozwoliło na szerokie ujęcie zagadnienia.

Zespół nauczycieli konsultantów z Pracowni Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych RCRE w Opolu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zapragnęli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz wszystkim nauczycielom, biorącym udział w wydarzeniu.