Konferencja: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – współpraca lokalnego biznesu ze szkołami”

Szanowni Państwo.

W imieniu Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego oraz własnym, w roku obchodów Szkolnictwa zawodowego, Serdecznie zapraszam na konferencję:

„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – współpraca lokalnego biznesu ze szkołami”, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 11.00 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

  1. Piastowska 14 – Ostrówek, 45-082 Opole.

 

Celem konferencji jest zapoznanie z obecnie realizowanymi projektami skierowanymi do szkolnictwa zawodowego oraz dokonanie Diagnozy potrzeb Opolskich przedsiębiorców w zakresie kształcenia przyszłych kadr.

Program konferencji:

11.00 – 11.05 –  Otwarcie konferencji. Zaproszenie skierowane do Marszałka Województwa Opolskiego.

11.05 – 11.20  – Przedstawienie stanu realizacji oraz perspektyw projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2” – p. Bartłomiej Piechaczek – Kierownik projektu.

11.20 – 11.35 –  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 a potrzeby Regionalnego rynku pracy – Marta Polanowska – nauczyciel konsultant RZPWE

11.35 -11.45  –  Diagnoza potrzeb kształcenia kadry dla opolskich pracodawców (diagnoza dokonana w trakcie Konferencji z użyciem narzędzi elektronicznych).

11.45 – 12.30 –  Dyskusja nt. możliwości współpracy szkół z pracodawcami na rzecz Rozwoju regionu.

12.30 – Zakończenie konferencji

 

 

Proszę o potwierdzenie przybycia do 20.04.2022 r. na adres mailowy: amaciuszek@rzpwe.opolskie.pl lub anocon@rzpwe.opolskie.pl
lub pod numerem tel. 77 404 75 59