Newsletter RZPWE kwiecień 2022

Aktualne wydarzenia

RCRE

Konsultacje zbiorowe online

Współpraca, Inspiracja, Rozwój – spotkania nauczycieli historii i WOS

14.04.2022 MS Teams


Warsztaty online – Program Niwki 2022

Czas Perfekt online od A1 do C1 z użyciem różnych (bezpłatnych) aplikacji

20 i 27.04.2022 Zoom


Konferencja w trybie stacjonarnym oraz online

Ogólnopolska konferencja nauczycieli – Wojskowość w edukacji

28.04.2022 RCRE Opole/MS Teams


PBW

Konkurs plastyczny

VII Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny Z EKO-BAJKĄ DBAM O PRZYRODĘ – praca plastyczna inspirowana wybranym utworem literackim o tematyce ekologicznej

Termin nadsyłania prac: 25 kwietnia 2022 r.


Konkurs literacki

II Rodzinny Konkurs Literacki „Bajka na zdrowie”

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2022 r.


Projekty

Projekt Erasmus + „Better Vet for Better Future”

Seminarium międzynarodowe przeznaczone dla nauczycieli z Polski, Czech i Słowacji, zainteresowanych programowaniem w kształceniu zawodowym. Seminarium poświęcone będzie wykorzystaniu nowoczesnej technologii w kształceniu zawodowym.


„Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”

110 warsztatów w ramach kampanii ,,Bioróżnorodność wodnego Świata Opolszczyzny”- Warsztaty jednodniowe dla szkół prowadzone w formie stacjonarnej

22 zielone szkoły – 3 dni: Zielona szkoła w Ośrodku Szkoleniowym  RZPWE w Niwkach


Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie – ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Kolekcja starodruków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – czyli historia książki od rękopisu do biblioteki cyfrowej


Wystawa

Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA – ZAPISY