Konferencja za Nami – pokonferencyjne refleksje…

Szanowni Państwo,

Pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i wzięcie udziału w bezpłatnej konferencji pn.: „Biblioterapia w edukacji włączającej” inaugurującej Projekt “Szkolenia i doradztwo
dla opolskiej kadry edukacji włączającej” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Konferencja odbyła się 30 marca 2022 r. w siedzibie Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu,
ul. Kościuszki 14.

Swoją obecnością zaszczyciły nas znakomite Prelegentki, które ukazały możliwe zastosowania terapii czytelniczej, biblioterapii w obszarze edukacji inkluzyjnej, wskazując na duży potencjał biblioterapii w ruchu na rzecz edukacji włączającej. Niejednokrotnie akcentowały znaczenie potrzeby odpowiedzialnego tworzenia inkluzyjnej kultury, propagowania inkluzyjnej polityki i nieustannego dążenia do rozwoju inkluzyjnych praktyk gwarantujących jakość w procesie urzeczywistniania edukacji włączającej:

 • Pani dr Małgorzata Ganczarska, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski, wprowadziła nas
  w świat wizualizacji i zaprezentowała technikę „cudownego biurka”, drogi, jaką można podążać, aby radzić sobie z negatywnym stresem i sprawienie, aby codzienne, monotonne czynności związane z uczeniem się stały się dla dzieci, młodzieży radością ze zdobywania różnych kompetencji. Warsztaty pt.: Projektowanie tekstów wizualizacyjnych stosownie do potrzeb uczniów w edukacji włączającej ukazały możliwości zastosowania wizualizacji tekstów w pracy nauczyciela.
 • Pani dr Iwona Konopnicka Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski, która przedstawiła możliwe zastosowania terapii czytelniczej – biblioterapii w obszarze edukacji inkluzyjnej, a następnie poprzez warsztaty Za górami, za lasami jest takie miejsce, gdzie razem się spotkamy. Baśnio i bajkoterapia w edukacji włączającej wprowadziła uczestników w świat baśni i bajkoterapii.
 • Pani Joanna Baran, RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu Filia w Kluczborku, ukazała znaczenie biblioterapii jako formy pracy profilaktyczno-rozwojowej w edukacji włączającej. Podczas warsztatów Ty i Ja jesteśmy ważni, czyli podróż terapeutyczna, która wzmacnia zaprezentowała metody pracy w zakresie rozwijania poczucia własnej wartości w oparciu o książkę pt. „Może. O magicznym potencjale, który drzemie w każdym człowieku” autorstwa Kobi Yamady i Gabrielli Barouch.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Pan Lesław Tomczak – Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
Podziękowania składamy również na ręce Pani Alicji Kisała, kierowniczce Wydziału Wspomagania Edukacji
i Promocji Czytelnictwa PBW, która w znakomity sposób poprowadziła całą konferencję oraz Pani Monice Matkowskiej WWEiPC PBW organizatorce merytorycznej tejże konferencji, jak również całemu zespołowi zaangażowanemu w jej przygotowanie.

Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania wszystkim Prelegentkom za podjęcie trudu podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz niezwykle cenną wiedzą, dziękujemy za przygotowanie i przeprowadzenie znakomitych wykładów.

Z opinii uzyskanych od Państwa wiemy, iż był to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy
z zakresu biblioterapii w edukacji włączającej. A oto kilka z Państwa opinii:

 • poleciłabym udział w konferencji innym nauczycielom ze względu na walory tego szkolenia;
 • pozwalają szerzej spojrzeć na powyższy temat i skłaniają do autorefleksji;
 • poszerza wiedzę z zakresu biblioterapii w edukacji włączającej;
 • edukacja włączająca jest coraz to ważniejszym elementem, a działania biblioterapeutyczne są niedoceniane;
 • edukacja włączająca jest zagadnieniem bardzo aktualnym (zwłaszcza obecnie), ma na celu dobro dziecka;
 • poszerzyło się moje spojrzenie na edukację uczniów z SPE;
 • każda forma samodoskonalenia jest godna polecenia;
 • edukacja włączające ma ogromne znaczenie;
 • były bardzo rzeczowe;
 • tematyka jest bardzo przydatna w codziennej pracy z uczniem;
 • spełniły moje oczekiwania, dziękuję;
 • były ciekawe i inspirujące;
 • wzbogaciły moją wiedzę, umiejętności oraz warsztat pracy;
 • inspiruje do działania;
 • przyniosły wiele praktycznych wskazówek i nowe treści edukacyjne.

Bez Państwa udziału realizacja konferencji nie byłaby możliwa.

Dziękujemy.

Zespół Projektowy – Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej POWR.02.10.00-00-1016/21