Newsletter RZPWE marzec 2022 -2

Aktualne wydarzenia

RCRE

Warsztaty stacjonarne – Program Niwki 2022

ZaCZYTAna klasa: „Willst du mit mir spielen?” – jak wykorzystać lekturę do nauki w klasach 1-4 szkoły podstawowej

25-26.03.2022 OS Niwki


Konferencja online dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Demokracja w edukacji

6.04.2022 MS Teams


Warsztaty stacjonarne – Program Niwki 2022

Kompetencje językowe bez tajemnic: grywalizacja na lekcji języka niemieckiego

8-9.04.2022 OS Niwki


Szkolenie stacjonarne

Akademia Młodego Dyrektora – Arkusz organizacji na rok szkolny 2022/2023

12.04.2022 r. RCRE Opole


RCRE i PBW

Warsztaty stacjonarne

Originelle Thematik- visuelle Grammatik/ Attraktive Landeskunde in visueller Runde

2.04.2022 w PBW Opole


Projekty

PROJEKT ERASMUS+ EUROPEAN VALUES FOR NEW GENERATIONS – LIVING DEMOCRACY IN SCHOOLS. EDU4DEMOCRACY

W dniach 28.03-2.04.2022r.  ramach projektu realizowanego przez RZPWE z partnerskimi ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz szkołami w Niemczech, Hiszpanii, Finlandii i Chorwacji odbędą się warsztaty w Finlandii, których celem jest poznanie fińskiego systemu edukacji, funkcjonowania szkoły, obserwacja zajęć oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania kompetencji demokratycznych uczniów.


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA – ZAPISY