Inspiracje islandzkie kluczem do sukcesu ucznia i nauczyciela polskiego – projekt EOG

Celem projektu jest rozwijanie edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu poprzez wykorzystanie ćwiczeń dotyczących mindfulness, well-being oraz rozwijania umiejętności językowych poprzez wykorzystanie metody SmartEnglish.