Konferencja: Demokracja w edukacji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli wraz z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konferencji „Demokracja w edukacji” 

Konferencja ma na celu promowanie kultury oraz wartości demokratycznych, inspirowanie uczniów do partycypacji w życiu szkolnym oraz kształtowania postaw prospołecznych, wzajemnego szacunku, odpowiedzialności i współodpowiedzialności za realizowane działania.

Konferencja  odbędzie się w formie online w dniu 6 kwietnia 2022 r.

W programie wystąpią m.in. prof Arkadiusz Stempin z UW, dr Anna Czerner z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, uczestnicy projektu EUROPEJSKIE SZKOŁY DEMOKRACJI I PARTYCYPACJI oraz nauczyciele konsultanci Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Zapraszamy i zachęcamy uczestników do czynnego udziału, szczególnie w części II !

Program konferencji oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2949