PROJEKT ERASMUS+ EUROPEAN VALUES FOR NEW GENERATIONS – LIVING DEMOCRACY IN SCHOOLS. EDU4DEMOCRACY

Projekt EDU4DEMOCRACY realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu  oraz partnerskie ośrodki doskonalenia nauczycieli z Niemiec, Hiszpanii, Chorwacji i Finlandii w latach 2019-22 w  ramach Akcji KA2.

Celem jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz szkołami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie w zakresie pedagogiki demokracji i partycypacji uczniów, tworzenia szkolnych koncepcji kultury demokratycznej, rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w szkole i poza nią.

Więcej informacji na stronie https://www.edu4democracy.eu/