III ogólnopolska konferencja problemowo-metodyczna „Pozwólmy dzieciom myśleć”.

Zaproszenie na III ogólnopolską konferencję problemowo – metodyczną z cyklu:
„Pozwólmy dzieciom myśleć”.

Temat: „Trochę jaśniej proszę – pokonać trudności”

Konferencja problemowo-metodyczna odbędzie się w formie hybrydowej z podziałem na dwie części, plenarną oraz warsztatową. Wykład profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej zaplanowano w formie stacjonarnej, pozostałe – online. Zainteresowane osoby mogą bezpośrednio spotkać się z Panią profesor w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia i Edukacji w Opolu i uczestniczyć w szkoleniu (spotkanie będzie transmitowane dla pozostałych uczestników online). Po wykładzie Pani Profesor osoby uczestniczące w spotkaniu stacjonarnym kontynuują udział w konferencji online w naszej instytucji. W drugim dniu konferencji odbędą się wyłącznie warsztaty online. Uczestnicy wybierają dwa warsztaty, jeden w turze I, drugi w turze II. Na tydzień przed realizacją przedsięwzięcia, osoby które zgłoszą się na konferencję otrzymają maila z linkiem do konferencji oraz informację o sposobie wyboru warsztatów.

Program konferencji:

25 kwietnia 2022 r.

Część plenarna

09.00 – 09.05     Otwarcie konferencji – przedstawiciel UMWO

09.05 – 90.10    Powitanie prelegentów i gości, słowo wstępne – L. Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

09.10 – 10.40     Jak pomagać dzieciom w pokonaniu niepowodzeń w uczeniu się matematyki ze szczególnym uwzględnieniem liczenia i rachowania oraz układania i rozwiazywania zadań z treścią – prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska

10.40-10.50        Przerwa

10.50-11.20        Rezylienacja matematyczna – pojęcia, model, potencjał –  prof. U. Oszwa, UMCS

11.20-11.50        Edukacja matematyczna najmłodszych aktywnością społeczną –  prof. M. Żytko, UW

11.50-12.20        Komunikacja na lekcjach matematyki. Od nauczania do uczenia się –  dr hab. A. Nowak – Łojewska, UG

12.20-12.30        Przerwa

12.30-13.00        Działania matematyczne w początkowej edukacji matematycznej – kształtowanie pojęć czy rozwijanie nawyków rachunkowych – dr R. Reclik, UO

13.00-13.30        Liczby i liczenie z bajkami matematycznymi – podejście narracyjne we wczesnej edukacji matematycznej – dr hab. B. Bilewicz, UMCS

13.30-14.10        Uczniowie wskazujący trudności w uczeniu się matematyki – organizowanie pomocy pp w ujęciu teoretycznym i praktycznym – dr E. Kawiak, UŚ

Przerwa

14.30-15.00        Mierzenie, liczenie, porównywanie – o tym jaką wagę dla uczenia (się) uczniów mają ciekawe zajęcia edukacji matematycznej – T. Kosiarek, ATN

26 kwietnia 2022 r.

Warsztaty w dwóch turach, I – tura godz. 16.00-16.45, II tura godz. 16.55-17.40

I tura: 16.00-16.45

dr E. Kawiak

Dostosować ale jak…? Praca z uczniem wykazującym trudności w uczeniu się matematyki w klasach I-III

Teresa Kosiarek

Ja zacznę, a Ty pomyślisz i zrobisz dalej sam – jak wspierać bez pomagania

 

Alicja Jadach

 

Umiesz liczyć? Licz na siebie. Odkrywamy matematykę na nowo

 

Krystyna Dąbek

 

Twoja trudność, mój problem

II tura: 16.55 -17.40

dr E. Kawiak

Dostosować ale jak…? Praca z uczniem wykazującym trudności w uczeniu się matematyki w klasach I-III

Teresa Kosiarek

Ja zacznę, a Ty pomyślisz i zrobisz dalej sam – jak wspierać bez pomagania

 

Alicja Jadach

 

Umiesz liczyć? Licz na siebie. Odkrywamy matematykę na nowo

Krystyna Dąbek

 

Twoja trudność, mój problem

17.40- 17.50      Podsumowanie konferencji, A. Patelska – Górna, kierownik PDKO i TI, RZPWE W Opolu

Informacje o prelegentach:

https://drive.google.com/file/d/1qTi99SdS3_g6zZVt20Zq-qCB6o_jpl3S/view?usp=sharing

Koszt: 180 zł

Link do karty zgłoszenia:
https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2943

Osoba do kontaktu: Krystyna Maria Dąbek, tel. 77 404 75 81, adres: kdabek@rcre.opolskie.pl

Zapraszamy 🙂