Kurs kwalifikacyjny – Wychowanie do życia w rodzinie

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza nauczycieli i osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela na Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do życia w rodzinie. Kurs nadaje uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej i jest organizowany w oparciu o Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie z 9 września 2021 r. Czas trwania kursu to 10 miesięcy. W ramach kursu uczestnik zrealizuje 250 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk. Planowany termin rozpoczęcia kursu – listopad 2021 r.

Szczegółowe informacje

Zapraszamy serdecznie.