Konferencja: Przestrzeń najbliższa – przestrzeń nieznana

Szanowni Państwo, Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, Nauczyciele bibliotekarze oraz wychowawcy, zapraszamy do udziału w konferencji “PRZESTRZEŃ NAJBLIŻSZA-PRZESTRZEŃ NIEZNANA. Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w edukacji”

Konferencja odbędzie się w dniu 2 grudnia o godz. 16.00 w formie online za pośrednictwem platformy MS Teams. Udział bezpłatny.

Program:
15:45 – 16:00 Rejestracja uczestników
16:00 – 16:05 Otwarcie konferencji – Lesław Tomczak, Dyrektor RZPWE w Opolu
16:05 – 16:25 Nauczanie przez doświadczanie. Jak wykorzystywać zasoby środowiska lokalnego na lekcjach? – dr Ewelina Policińska – RCRE w Opolu
16:30 – 16:50 Lwowiak na Opolszczyźnie. Władysław Załogowicz – harcerz, żołnierz, więzień, artysta – Marcin Żukowski – Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu
16:55 – 17:15 Związek Polaków w Niemczech – wykorzystanie materiałów Archiwum Państwowego w Opolu na lekcjach – dr Aleksandra Starczewska – Wojnar, Archiwum Państwowe w Opolu
17:20 – 17:40 Lokalne zasoby muzealne w nauczaniu i uczeniu się – Izba Tradycji Śląskich w Otmicach – Jolanta Lamm, dyrektor ZSP w Otmicach
17:45 – 18:05 “Grodkowiacy” –Tu mieszkam i żyję – moje miejsce na Ziemi – Beata Sikorska-Żyrek, nauczyciel PSP nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie
18:10 – 18:30 Podstawa programowa okiem strażaka. Jak „przemycić” dzieje pożarnictwa w nauczaniu historii? – dr Adam Jaruga – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie
18:30 – 18:45 Dyskusja z udziałem prelegentów – pytania, uwagi, wnioski
18:45 Podsumowanie konferencji

Na zgłoszenia czekamy do 30.11.2021   Karta zgłoszenia 

Zapraszamy!