Konferencja: Co myślę, co czuję, czego potrzebuję? Techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Specjaliści szkół i placówek oświatowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn.:

Co myślę, co czuję, czego potrzebuję? Techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Konferencja odbędą się 28 października 2021 r. (czwartek) w formie online MS Teams. Udział bezpłatny.

Program:

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji Lesław Tomczak, Dyrektor RZPWE Opole,
10:15 – 10:30 Trudne emocje w środowisku szkolnym Olimpia Matys, Starszy wizytator Opolskiego Kuratorium Oświaty,
10:30 – 11:30 Skuteczne techniki radzenia sobie
ze stresem
Mirosława Olszewska, psycholog, długoletni pełnomocnik Zarządu Województwa do spraw przeciwdziałania narkomanii,
11:30 – 12:00 Terapia lasem – jak odnaleźć spokój
i radość życia?
Jolanta Jędrzejczyk nauczyciel konsultant RZPWE
w Pracowni Zarządzania i Wsparcia
Psychologiczno-Pedagogicznego,
12:00 – 12:15 Zakończenie konferencji   Lesław Tomczak, Dyrektor RZPWE Opole.

 

Na zgłoszenia czekamy do 27 października 2021 r.
Link do karty zgłoszenia: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2779

Serdecznie zapraszamy!