Zaproszenie do współpracy z Izbą Pamięci Solidarności w Opolu

Szanowni Państwo,

z prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować, że po przerwie spowodowanej epidemią covid 19, Izba Pamięci Solidarności w Opolu, działająca pod auspicjami Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu (ul. Damorota 1) wznawia swoją działalność edukacyjną. Ostatnie posiedzenie Rady Programowej Izby Pamięci Solidarności, organu doradczego Prezydenta Miasta Opola, przyniosło nowe wyzwania i nowe projekty, którymi chcielibyśmy podzielić się z kadrami nauczycielskimi naszego miasta i Opolszczyzny. Posiedzenie, w którym wzięli udział Prezydent Miasta Opola, Pan Arkadiusz Wiśniewski i Przewodniczący Rady Programowej, Pan Zbigniew Bujak, zaowocowało ciekawymi pomysłami edukacyjnymi, które chcielibyśmy Państwu przedłożyć.

Władzom Miasta i Radzie Programowej zależy na tym, by Izba Pamięci Solidarności ruszyła z szeroko zakrojoną akcją popularyzowania wiedzy o historii ruchu Solidarność. Jednym z jej filarów będą spotkania z młodzieżą organizowane w siedzibie Izby, w samych szkołach bądź w innych obiektach, jak świetlice, biblioteki, domy kultury itp. Będziemy chcieli zaproponować – w miarę możliwości- uczestnictwo w spotkaniach dawnych działaczy Solidarności. Już dzisiaj deklarują oni zaangażowanie i zgłaszają chęć spotkania z młodzieżą.

Zwracamy się z prośbą, by nasza propozycja współpracy została przekierowana do szkół i placówek oświatowych; do wszystkich, których pasje historyczne mogą uczynić potencjalnymi odbiorcami naszej oferty.

Prosimy uprzejmie zainteresowane szkoły/ nauczycieli, by w informacji zwrotnej zadeklarowali:

  1. a) ilu uczniów/ ile grup chcą włączyć do projektu Izby,
  2. b) gdzie chcą odbyć spotkanie (zachęcamy, by skorzystać z okazji obejrzenia wystawy stałej w siedzibie Izby Pamięci Solidarności),
  3. c) kiedy chcieliby zaplanować spotkanie.

Będziemy wdzięczni za pomoc w rozesłaniu tej propozycji współpracy do podległych Państwu placówek. Dziękujemy z góry za pomoc.

Łącząc wyrazy szacunku

Z poważaniem 

Elżbieta Piróg
Centrum Dialogu Obywatelskiego
Referat ds.Integracji i Partycypacji Społecznej
ul. Damrota 1 w Opolu
Tel. +48 77 44 61 567
E-mail: elzbieta.pirog@um.opole.pl