Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2021 – Laboratorium Branżowe oraz Studio Nagrań

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2021 zaprezentujemy nasze Laboratorium Branżowe oraz Studio Nagrań.

Laboratorium Branżowego RZPWE pokazuje uczniom szkół zawodowych zależności i powiązania efektów kształcenia w zawodach z prawami nauk przyrodniczych takich jak: fizyka, chemia i biologia. Biorąc udział w zajęciach laboratoryjnych, wykonując poszczególne ćwiczenia związane z zawodem jakiego dany uczeń się uczy, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie “Gdzie w zawodzie, którego się uczę można znaleźć praktyczne zastosowanie badanych zjawisk i przeprowadzonych doświadczeń?”.

W Studio Nagrań RZPWE prowadzone są warsztaty z budowania zawodowego e-Portfolio… to nowoczesny sposób prezentowania swojego doświadczenia zawodowego, swoich zainteresowań i pasji w formie krótkiego filmu.
Planowane zajęcia:
– Symulator jazdy samochodem ciężarowym w trudnych warunkach,
– Symulator napędu hybrydowego,
– Robot KUKA,
– Pokaz wyposażenia Laboratorium PHYWE (np.: „Badania gleby i wód płynących”, „Elementy elektroniki i elektrotechniki z uwzględnieniem systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych”,
– Studio nagrań.
– Prezentacja filmów ePortfolio wykonanych przez uczniów podczas warsztatów,
– Prezentacja doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych województwa opolskiego.

Serdecznie zapraszamy 17 i 18 września na Głogowską 27 oraz 19 września na finał w Stobrawie!

https://dniotwarte.eu/