Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Prosimy o udostępnienie informacji o materiałach wszystkim zainteresowanym osobom. Znajdą je Państwo na stronie

https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing


W obecnych czasach dostrzega się w szkołach coraz większą liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prawo gwarantuje im możliwość kształcenia w warunkach, które są dostosowane do ich możliwości oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Ogromne znaczenie ma tu więc właściwie i optymalnie do potrzeb zaaranżowany system pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a każdy nauczyciel zobowiązany jest to wsparcie realizować.

Stają więc Państwo niejednokrotnie przed koniecznością zgłębienia tajników związanych z projektowaniem wsparcia psychologiczno – pedagogicznego gwarantujących skuteczność działań.
Ufamy, że zebrane w tym miejscu poradniki, materiały, przykłady dobrych rozwiązań stanowić będą dla Państwa poręczne miejsce do uzyskiwania istotnych informacji.

Proponujemy działy:

 • Materiały do wykorzystania w pracy z uczniami.
 • Materiały dla nauczycieli pomocne w procesie samokształceniowym.
 • Kącik dla rodziców, który może zaskakiwać, mamy jednak świadomość, że Państwo otaczacie również swoimi działaniami rodziców i na bieżąco z nimi współdziałacie.
 • Punkt informacyjno – konsultacyjny, który powstał w wyniku bieżących zapytań i rozterek płynących z Państwa strony. Znajdziecie tu Państwo zbiór informacji, porad, podpowiedzi, proponowanych programów komputerowych wspomagających rozwój uczniów itp., niektóre niestety wymagają nakładów finansowych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu naszego z Państwem, Państwa z uczniami i rodzicami, rozumiemy również potrzeby w tym zakresie wszystkich osób współdziałających z sobą, jednak obecna sytuacja stworzyła nam pewną barierę. Za pomocą tego miejsca, być może będziemy wszyscy bliżej siebie i wspólnych potrzeb, a nasze działanie – mamy nadzieję  – minimalizuje to ograniczenie.

 

Zespół Pracowni Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego

 

 

Materiały do wykorzystania w pracy z uczniami:

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w formacie łatwym do czytania i zrozumienia udostępnione na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 2.0

Znajdziecie tam Państwo 70 materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w konfiguracji:

 • 10 materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych opracowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej na I etapie edukacyjnym;
 • 20 materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych opracowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej na II etapie edukacyjnym;
 • 10 materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych opracowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • 20 materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych opracowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
 • 10 materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych opracowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Multimedialny kurs polskiego języka migowego (PJM)

Autorami kursu są niesłyszący i słyszący specjaliści w zakresie surdopedagogiki lingwistyki migowej oraz nauczania języków obcych. Kurs odpowiada poziomom biegłości językowej od A1 do B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Podręczniki Migaj razem z nami to dziesięć multimedialnych książek pomocniczych do nauki polskiego języka migowego (PJM) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych:

 • Migaj razem z nami dla klas I – III: 4 pozycje
 • Migaj razem z nami dla klas IV – VIII: 6 pozycji

Wszystkie podręczniki z serii Migaj razem z nami są dostępne na stronie MEiN w zakładce Podręczniki oraz na  platformie www.epodreczniki.pl 

Lektury dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kolejne materiały z serii „Lektury dostępne”.

Na stronie internetowej MEiN udostępnione zostały kolejne pozycje Lektur dostępnych, które obok tekstu oryginalnego zawierają również lekturę przetłumaczoną na PJM oraz wersję z tekstem łatwym do czytania (ETR). Opublikowano dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Henryka Sienkiewicza. Teksty reprezentują różne gatunki literackie. Można wśród nich znaleźć „Mazurek Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego, fraszki Jana Kochanowskiego, nowelę Bolesława Prusa czy kolejne utwory Braci Grimm i Jana Christiana Andersena.

Lektury dostępne

Pakiet materiałów edukacyjnych służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych zajęć edukacyjnych o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych udostępniony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pakiet materiałów zawiera:

1)  Przewodnik do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 na temat: „Jaka jest rola psa przewodnika?”;

2) Przewodnik do prowadzenia lekcji wychowawczych w klasach 4-8 na temat „Pies przewodnik wśród nas”.

Każdy pakiet obejmuje poradnik dla nauczyciela, scenariusze lekcji oraz materiały dla nauczyciela – karty pracy.

Przygotowane materiały są zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i przyczyniają się do realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach.

Lektury dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – seria „Lektury dostępne”.

Na stronie internetowej MEiN zostały udostępnione pierwsze lektury szkolne w adaptacjach przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Trening umiejętności społecznych – filmy modelowe:

Identyfikacja emocji

Myślenie przyczynowo- skutkowe. Odpowiadanie na pytania “Dlaczego?”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Platformą mTalent www.mtalent.pl  Na platformie znajdziecie Państwo między innymi bezpłatne wersje demonstracyjne programów z serii mTalent – multimedialne zasoby wspomagające współczesnego terapeutę. Poniżej podajemy bezpośredni dostęp do bezpłatnych zasobów:

Propozycja Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach.
Ćwiczenia w ramach zajęć edukacyjnych (materiały, filmiki) przygotowane przez nauczycieli PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rudołtowicach, które w domowych warunkach można przeprowadzić z dziećmi niepełnosprawnymi.

Materiały ćwiczeniowe w postaci kart pracy do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Adresowane są do uczniów kas I – III szkoły podstawowej i odpowiadają współczesnym standardom międzynarodowym, wykorzystują symbole PCS czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym).

Materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym:

Adaptacje podręczników dla, uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją; uczniów niewidomych w systemie Braille’a; uczniów słabowidzących w druku powiększonym.

Nauczanie zintegrowane, matematyka, podręczniki, piktogramy, wersje multimedialne, poradniki dla nauczyciela, generatory kart pracy:

Materiały dla nauczycieli pomocne w procesie samokształceniowym:

 • Trening jedzenia cz. I

Poradnik dla rodziców, terapeutów oraz nauczycieli dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 • Trening jedzenia cz. II

Poradnik dla rodziców, terapeutów oraz nauczycieli dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Publikacje, materiały, poradniki, przykłady dobrych praktyk.

Przeciwdziałanie zastraszaniu, znęcaniu się oraz strategie skutecznego działania dla nauczycieli i rodziców:

Pomoc w sytuacji doświadczania przez dziecko przemocy – przydatne linki:

Mądre emocje – trening inteligencji emocjonalnej – webinar WSB:

Organizacja pracy z uczniem zdolnym:

Portal Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli:

Kącik dla rodziców:

Gry i aplikacje dla rodziców młodszych dzieci

Punkt informacyjno – konsultacyjny:

Multimedialne programy edukacyjne dla szkół podstawowych i przedszkoli, zawierająca programy i gry edukacyjne, ćwiczenia i testy online, całkiem spory zasób narzędzi dla nauczycieli, które są atrakcyjne dla uczniów szkoły podstawowej

Dzwonek.pl od Learnetic – polskiej firmy tworzącej oprogramowanie dla szkół i edukacji. Daje darmowy dostęp do zasobów dla uczniów na swoim narzędziu do zarządzania szkołą i komunikacji z uczniami oraz udostępnia narzędzie ekreda.pl do tworzenia interaktywnych zasobów przez nauczycieli.

Edpuzzle – prosta platforma ułatwiająca edukację zdalną wokół treści wideo, umożliwia nauczycielom komunikowanie się z uczniami za pomocą opcji tworzenia wirtualnych klas, którym zadaje się do obejrzenia wideo rozbudowane o własne pytania i zadania. Wideo musi być dostępne na platformach takich jak YouTube lub TED.ed, a zadania dodajemy samodzielnie za pomocą prostych narzędzi. O tym, jak wykorzystać Edpuzzle w czasie zamknięcia szkoły, piszą na swoim blogu twórcy aplikacji.

Socrative – darmowa aplikacja internetowa i mobilna, która oferuje nauczycielom możliwość angażowania i oceniania prac swoich uczniów poprzez quizy i cyfrowe zadania.

Różnorodne materiały do pobrania przez nauczycieli, w tym: filmy edukacyjne, multimedialne prezentacje, scenariusze lekcji, gry edukacyjne oraz wiele innych pomocy wspierających proces nauczania na każdym etapie edukacji. Z Biblioteki Ortograffiti bezpłatnie mogą korzystać nauczyciele, którzy zadeklarowali wybór Ortograffiti.

Metoda Ortograffiti:

 • zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
 • rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji
 • umożliwia realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie 1 września 2017 r.

Ortograffiti z Bratkiem dla klas I – III
Ortograffiti dla klas IV – VIII
Ortograffiti dla szkół ponadpodstawowych

Edukacyjne programy komputerowe:

 • Programy z serii Socrates:
  • Socrates 101 prostych ćwiczeń (2-5 lat),
  • Socrates 102 ciekawe zadania (5-7 lat),
  • Socrates 103 fascynujące eksperymenty (7 – 12 lat),