Konferencja Szczęśliwy nauczyciel… czy to możliwe?

27 maja 2021 roku w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbyła się II Wojewódzka Konferencja z cyklu „Zdrowie jako wartość i zasób“ pt. SZCZĘŚLIWY NAUCZYCIEL… CZY TO MOŻLIWE? O KONDYCJI PSYCHOFIZYCZNEJ NAUCZYCIELI

Tegoroczna edycja poświęcona była problematyce dobrostanu nauczyciela w aspekcie aktualnych przeobrażeń systemu edukacji i wyzwań związanych z pandemią. Prelegenci oraz uczestnicy konferencji poruszali jakże aktualny temat kondycji psychofizycznej nauczycieli oraz zdrowia psychospołecznego pracowników oświaty, a także poszukiwali sposobów kształtowania afirmatywnych postaw dbałości o higienę psychiczną i rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu dobrostanu psychicznego.

Formuła online nie przeszkodziła w stworzeniu dogodnej atmosfery wzajemnego uczenia się. Dziesięciu prelegentów (Warszawy, Wrocławia, Katowic i Opola) podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz było gotowych odpowiedzieć na każde pytanie uczestników w podsumowywującej dyskusji.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. W konferencji udział wzięli nauczyciele wszystkich etapów edukacji, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych z całej Polski.