Newsletter RZPWE maj 2021 -2

RCRE

Ankieta potrzeb szkoleniowych nauczycieli – przygotowanie oferty na rok szkolny 2021-2022

Szanowni Państwo, jesteśmy na etapie przygotowywania dla Państwa propozycji szkoleń, spotkań itp. na kolejny rok szkolny. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zachcecie wziąć Państwo udział w poniższej ankiecie. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wynik pomoże nam lepiej dopasować nasze propozycje do Państwa oczekiwań. Dyrekcja i nauczyciele-konsultanci RCRE

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNbwRHJUUoxpRJmrAYQIwCRttUMkw5UlQwOExNWDFVS1VDWEdWM1A5RFZaSC4u


Nazwa wydarzenia: Bezpłatne 3-dniowe warsztaty „Nauczyciel agentem zmian” organizowane w Niwkach w ramach projektu „Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji-Norwegia”

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2466,nauczyciel-agentem-zmian

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2466


Nazwa wydarzenia: Konferencja wojewódzka z cyklu: Inspiracje i kreacje edukacyjne „Dwujęzycznie – czyli jak? W kręgu wychowania i nauczania dwujęzycznego”

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2467

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2467


PBW

Nazwa wydarzenia: Wykład otwarty „Nowoczesność Różewicza” 28 maja 2021 r., godz. 16.00 – Wykład wygłosi prof. dr hab. Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski). Prof. Dorota Heck jest literaturoznawcą i teoretykiem literatury. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą współczesną. Jest autorką wielu książek, rozpraw teoretyczno-literackich oraz artykułów poświęconych polskiej literaturze współczesnej.

Link do wykładu: https://forms.office.com/r/Dy4LcebXHm


Nazwa wydarzenia: X edycja Konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” https://pedagogiczna.pl/x-edycja-konkursu-fotograficznego-przylapani-na-czytaniu-2021/


PROJEKTY

Projekt: „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”
Nazwa wydarzenia: Konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów pt. ,,Świat wodny przyrody Opolszczyzny” – przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych gmin województwa opolskiego – uczestniczących w projekcie. Realizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. ,,Co możemy zrobić dla środowiska, by chronić bioróżnorodność. Rola i zadania szkoły w ochronie bioróżnorodności”.
Program: http://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/strona-40informacje_o_projekcie.html

(zakładka: Konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów)
Zapisy link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb_ejTknQJmZDqnV3qxIY3AxUN1laS0xEMTVNQ1pJM1NRSDZISjVEUE4zSy4u Kontakt: e-mail: icedro@rzpwe.opolskie.pl; nabór według harmonogramu konkursu.