Newsletter RZPWE kwiecień 2021 -2

 RCRE

Nazwa wydarzenia: Innowacje i dobre praktyki w systemie doradztwa zawodowego – konferencja ogólnopolska

Program: https://rcre.opolskie.pl/2021/04/16/innowacje-i-dobre-praktyki-w-systemie-doradztwa-zawodowego/

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2362


Nazwa wydarzenia: Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2334,awans-zawodowy-na-nauczyciela-dyplomowanego

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2334


Nazwa wydarzenia: Projektowanie z aplikacją Canva

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2316,projektowanie-z-aplikacja-canva

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2316


Nazwa wydarzenia: Jak zorganizować skuteczny event prozdrowotny w szkole

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2270,jak-zorganizowac-skuteczny-event-prozdrowotny-w-szkole

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2270


PROJEKTY

Projekt: „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”

Nazwa wydarzenia: 90 warsztatów w ramach kampanii ,,Bioróżnorodność wodnego Świata Opolszczyzny”- Warsztaty jednodniowe dla szkół: cz1 i cz2 prowadzone w formie online w dniach: 21.04.br. dla PSP Nr 2 w Praszce; 22.04.br. dla ZSP w Wachowie; 26.04.br. dla PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich; 27.04.br. dla PSP w Kuniowie; 28.04.br dla PSP Nr 1 w Kolonowskiem; 29.04.br dla PSP Nr 3 w Namysłowie

Program: http://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/strona-51-warsztaty_w_zaczarowanym_swiecie.html

Zapisy: e-mail: icedro@rzpwe.opolskie.pl; nabór według harmonogramu jednodniowych warsztatów dla szkół uczestniczących w projekcie w formie online.


Nazwa wydarzenia: Dwudniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli pt. ,,Poznaj naturę poprzez film i literaturę” w ramach kampanii pt. ,,Co możemy zrobić dla środowiska, by chronić bioróżnorodność? Rola i zadania szkoły w ochronie bioróżnorodności”- 06-07.05.br. realizowane w formie online.
Program: http://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/strona-40-informacje_o_projekcie.html

Zapisy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb_ejTknQJmZDqnV3qxIY3AxUNVFSMDhWU0FQTjBGVFlXTU5LVjFFQkhSSS4u