II ogólnopolska konferencja problemowo-metodyczna “Pozwólmy dzieciom myśleć” – online

Program II ogólnopolskiej konferencji  problemowo-metodycznej z cyklu:
„Pozwólmy dzieciom myśleć”

Temat: „Logiczne myślenie w służbie (nie tylko) matematyki”

22 kwietnia 2021 r.

09.20 – 09.40 – Otwarcie konferencji przez Pana Andrzeja Bułę, Marszałka Województwa Opolskiego, Panią Monikę Jurek, Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO, Pana Lesława Tomczaka, Dyrektora RZPWE w Opolu, wystąpienie Opolskiego Kuratora Oświaty – Pana Michała Sieka

09.40-09.50 – Kiedy stres niszczy pamięć – rozważania nad procesem uczenia się, Hanna Franczak, Wicedyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Część plenarna
09.50-10.35 Wieloparadygmatyczność we wczesnej edukacji dziecka istotą refleksji nad nauczaniem uczenia się, prof. Jolanta Karbowniczek, Akademia Ignatianum, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Dziecka
10.35-11.20 Edukacja matematyczna dzieci w procesie odtwarzania czy odkrywania? prof. Małgorzata Żytko, Uniwersytet Warszawski, Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Pedagogicznego
Przerwa
11.30-12.00 Kształtowanie i rozwijanie umiejętności matematyzacji na etapie wczesnoszkolnym, dr Renata Reclik, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych
12.00-12.30 Warto niekonwencjonalnie – kształtowanie postaw proinnowacyjnych współczesnego pokolenia dzieci, Teresa Kosiarek, Akademia Twórczego Nauczyciela w Otwocku
12.30-13.00 Jak na co dzień rozwijać umiejętności twórczego i logicznego myślenia u dzieci?

Beata Ordakowska, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 98 DIDASKO w Warszawie

Przerwa
13.10-13.25 Masz pytanie, słucham? Logiczne myślenie z różnych perspektyw, dyskusja interaktywna
Przerwa
I Część warsztatowa 13.35-14.20
Pokój 1 Pokój 2 Pokój 3 Pokój 4
Marzena Kędra

 

Jak sprawić, aby dziecko chciało się nauczyć.

Teresa Kosiarek

 

Współczesna edukacja (po)za schematami – strategie w przełamywaniu blokad w myśleniu, działaniu i poszukiwaniu rozwiązań przez dzieci

Alicja Jadach

 

Matematyka do góry nogami. Jak zmotywować i zaangażować uczniów w proces uczenia się matematyki

Krystyna Dąbek

 

Przystanek matematyka.
Wsiadać, czy wysiadać?

II Część warsztatowa 14.30-15.15
Marzena Kędra

 

Jak sprawić, aby dziecko chciało się nauczyć.

Teresa Kosiarek

 

Współczesna edukacja (po)za schematami – strategie w przełamywaniu blokad w myśleniu, działaniu i poszukiwaniu rozwiązań przez dzieci

Alicja Jadach

 

Matematyka do góry nogami. Jak zmotywować i zaangażować uczniów w proces uczenia się matematyki

Krystyna Dąbek

 

Przystanek matematyka.
Wsiadać, czy wysiadać?

Przerwa
15.30-16.00 Matematyka bez lęku- perspektywa psychopedagogiczna -prof. Urszula Oszwa, Katedra Dydaktyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
16.00- 16.15 Podsumowanie konferencji, Anna Patelska – Górna, kierownik Pracowni Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych w RZPWE
w Opolu


Informacje o prelegentach:
https://drive.google.com/file/d/1ouwFJSZz4KYCQcNm61qI5P7P-cdwpi4l/view?usp=sharing

Koszt: 120 zł

Link do karty zgłoszenia:
https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2347

Osoba do kontaktu: Krystyna Maria Dąbek, kdabek@rcre.opolskie.pl

Zapraszamy 🙂