Newsletter RZPWE marzec 2021 -2

RCRE

Nazwa wydarzenia: Konferencja dla nauczycieli 12 kwietnia 2021 16:00:
„Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces w edukacji zdalnej?”

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2343

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2343


Nazwa wydarzenia: Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2266,zdrowa-szkola-zdrowy-uczen-edukacja-zdrowotna-w-srodowisku-szkolnym

Zapisy: https://rcre.opolskie.pl/wspomaganie-szkol/


Nazwa wydarzenia: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Program:  https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/127,rozwoj-i-awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/127


Nazwa wydarzenia: Kurs elearningowy: Jak zadbać o relacje i prawidłowy rozwój emocjonalny uczniów podczas edukacji zdalnej

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2312,kurs-e-elearningowy-jak-zadbac-o-relacje-i-prawidlowy-rozwoj-emocjonalny-uczniow-podczas-edukacji-zdalnej

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2312


Nazwa wydarzenia: Kurs elearningowy: TIK w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami w zdalnej edukacji

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2309,kursy-e-learningowe-tik-w-edukacji-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-w-zdalnej-edukacji

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2309


Nazwa wydarzenia: Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych – Arkusz organizacji na rok szkolny 2021/2022. Ruch kadrowy w oświacie.

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2344,forum-dyrektorow-szkol-i-placowek-oswiatowych

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2344


PBW

Nazwa wydarzenia: Konkurs na exlibris
Program: https://pedagogiczna.pl/konkurs-na-ekslibris/


Nazwa wydarzenia: I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Czytelnictwo a kształtowanie tożsamości człowieka

Program: https://pedagogiczna.pl/i-ogolnopolskie-sympozjum-czytelnicze/

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1945


Nazwa wydarzenia: Wykład otwarty online pt. Jan Kochanowski. Padewczyk niezapomniany, 23 marca 2021 r. o godz. 17.00. Wykład wygłosi prof. dr hab. Mirosław Lenart, kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Pierwszej Rzeczypospolitej oraz Pracowni Literatury Epok Dawnych w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu, w latach 2001-2010 wykładowca na Uniwersytecie w Padwie

Link do wykładu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb39lDMJ9yiJJv4hK-QJl5rJUMzE3R0hYWkRIR1pGWVlRTU40RUFFT0gzTS4u


PROJEKTY

Projekt: „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”

Nazwa wydarzenia: 90 warsztatów w ramach kampanii ,,Bioróżnorodność wodnego Świata Opolszczyzny”Warsztaty jednodniowe dla szkół: cz1 i cz2 prowadzone w formie online w dniach: 18.03.br dla SP Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie; 19.03.br. dla NSP w Dytmarowie; 22.02.br. dla PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich; 23.02.br. dla PSP w Grabinie.
Program: http://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/strona-51-warsztaty_w_zaczarowanym_swiecie.html
Zapisy:  e-mail: icedro@rzpwe.opolskie.pl; nabór według harmonogramu jednodniowych warsztatów dla szkół uczestniczących w projekcie w formie online.


Nazwa wydarzenia: Konkurs wiedzy ekologicznej pt. ,,Świat wodny przyrody Opolszczyzny” przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych gmin województwa opolskiego, uczestniczących w projekcie. Konkurs realizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Co możemy zrobić dla Środowiska by chronić bioróżnorodność? Rola i zadnia szkoły w obszarze ekologii”.
Program: http://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/strona-40-informacje_o_projekcie.html

Zapisy:  e-mail: icedro@rzpwe.opolskie.pl; nabór zgodnie z regulaminem konkursu.