Newsletter RZPWE marzec 2021

RCRE

Nazwa wydarzenia: Konferencja dla nauczycieli 16 marca 2021 16:00:
„Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces w edukacji zdalnej?”

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2331,jak-pomoc-uczniom-osiagnac-sukces-w-edukacji-zdalnej

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2331


Nazwa wydarzenia: Konferencja dla nauczycieli wszystkich specjalności 25 marca 20201 16:30:
„Narzędzia edukacji zdalnej”

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2320,narzedzia-edukacji-zdalnej

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2320


PBW

Nazwa wydarzenia: Wystawa w 200. rocznicę urodzin Cypriana Norwida pt. „Piosenka Norwida”. Wystawa składa się z wierszy Norwida i z tekstów krytycznych dotyczących prac poety. Wzbogacają ją kopie jego rysunków i akwareli z archiwum Biblioteki Narodowej. Więcej na www.pedagogiczna.pl


Nazwa wydarzenia: Wykład otwarty pt. „Norwid na mapie polskiego romantyzmu”, który wygłosi dr hab. Marek Dybizbański, prof. Uniwersytetu Opolskiego 17 marca 2021 roku o godz. 17.00 na platformie MS Teams. Szczegóły oraz link do wykładu na www.pedagogiczna.pl


Nazwa wydarzenia: I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze „Czytelnictwo a kształtowanie tożsamości człowieka”

Program: https://pedagogiczna.pl/i-ogolnopolskie-sympozjum-czytelnicze/

Zapisy: link do wydarzenia Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1945