Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Zapraszamy serdecznie  nauczycieli oraz uczniów na SPOTKANIE ONLINE z Panią Iwoną Aleksandrowską – dziennikarką prasową, internetową i telewizyjną, absolwentką Wydziału Polonistyki oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także Uniwersytetu SWPS, gdzie studiowała  na kierunku „Kształcenie głosu i mowy”. Aktywna w prasie, telewizji i internecie. Interesuje się językiem w szerokim rozumieniu: dykcją, logopedią, emisją głosu oraz wokalem, który kształciła m.in. w Studio Wokalnym im. Jerzego Wasowskiego.

Spotkanie poświęcone tematyce naszego języka  Ojczyzna – polszczyzna. Szanse i zagrożenia będzie również  okazją do rozmowy na temat współczesnego języka Polaków oraz pracy dziennikarskiej. Zachęcamy młodzież do zadawania pytań 🙂


Termin i miejsce: 22 lutego  GODZ. 12.30 w aplikacji Teams

Program

12.30 Słowo wstępne – Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Lucjan Dzumla, dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu

12.40 Magia słów – słowa mogą prawdę mówić, mogą też i kłamać, słowa mogą serca krzepić, mogą też je złamać – Hanna Franczak, wicedyrektor RZPWE w Opolu

13.00 Ojczyzna – polszczyzna. Szanse i zagrożenia – spotkanie z Iwoną Aleksandrowską 

13.40 Zakończenie

Możliwość zapisów do 20.02

Program, bliższe informacje oraz karta zgłoszenia 
https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2321,miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego