Newsletter RZPWE styczeń 2021

RCRE

Nazwa wydarzenia: Szkolenia dla nauczycieli – Egzaminy 2021

Egzamin Maturalny:

Informatyka

Zapisy 26.01.2021: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2278

Zapisy 04.02.2021: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2292

Zapisy 04.02.2021: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2282

Język polski (26.01.2021)

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2298

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2300

Biologia (01.02.2021)

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2273

Matematyka (03.02.2021)

                Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2286


Egzamin ósmoklasisty:

Język polski(01.02.2021)

Zapisy:  https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2301

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2297


Nazwa wydarzenia: Jak zorganizować skuteczny event prozdrowotny w szkole

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2270,jak-zorganizowac-skuteczny-event-prozdrowotny-w-szkole

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2270


PBW

Nazwa wydarzenia: Rodzinny Konkurs Literacki ,,Bajka na zdrowie”

Regulamin: https://pedagogiczna.pl/rodzinny-konkurs-literacki-bajka-na-zdrowie/


PROJEKTY

Nazwa wydarzenia: 100 warsztatów w ramach kampanii ,,Bioróżnorodność wodnego świata Opolszczyzny”Warsztaty jednodniowe dla szkół: cz2  prowadzone w formie online w dniach: 20.01.br dla PSP w Strojcu; 21.01.br dla SSP w Mechnicy; 26.01.br dla PSP w Kluczborku; 27.01.br.dla PSP
w Kuniowie; 28.01.br. dla PSP w Pokoju; 2.02.br. dla PSP w Zębowicach; 5.02.br; dla PSP nr 1
w Kluczborku.

Program: http://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/strona-51-warsztaty_w_zaczarowanym_swiecie.html

Zapisy:  e-mail: icedro@rzpwe.opolskie.pl; nabór według harmonogramu jednodniowych warsztatów dla szkół uczestniczących w projekcie w formie online.