Harmonogram szkoleń nauczycieli – Egzaminy

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i maturalnych do  udziału w szkoleniach mających na celu przekazanie informacji na temat planowanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminach ósmoklasisty i egzaminach maturalnych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram szkoleń nauczycieli

 

LP. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia Data planowanego szkolenia Nazwa egzaminu Link   do rejestracji
w SOK
Nazwa przedmiotu Liczba godzin szkolenio- wych

( 4h on-line, 2h platforma)

1. Anna Patelska-Górna 11-12.02.2021 Egzamin maturalny https://kursy.rcre.opolskie.pl
/rejestracja/2287
język niemiecki 4+2
2. Marta Polanowska 01.02.2021 Egzamin maturalny https://kursy.rcre.opolskie.pl
/rejestracja/2273
biologia 4+2
3. Renata Najwer 15.02.2021 Egzamin ósmoklasisty https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1rd matematyka 4+2
4. Renata Laskowska 9-10.02.2021 Egzamin maturalny https://kursy.rcre.opolskie.pl
/rejestracja/2293
Historia

 

4+2
5. Krystyna Dąbek 18.02.2021 Egzamin ósmoklasisty https://kursy.rcre.opolskie.pl
/rejestracja/2291
Język angielski 4+2
6. Wojciech Błaszczyk 26.01.2021 Egzamin maturalny https://kursy.rcre.opolskie.pl
/katalog/forma/2278
informatyka 4+2
7. Jolanta Jędrzejczyk 04.02.2021 Egzamin maturalny https://kursy.rcre.opolskie.pl
/rejestracja/2292
informatyka 4+2
8. Andrzej Migacz 16-17.02.2021 Egzamin maturalny https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1rr WOS 4+2
9. Bronisława Niespor 15.02.2021

 

22.02.2021

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin maturalny

https://kursy.rcre.opolskie.pl
/katalog/forma/2283
https://kursy.rcre.opolskie.pl
/katalog/forma/2285
Język angielski 4+2
10. Anna Hiller-Janik 01.02.2021

08.02.2021

Egzamin ósmoklasisty https://kursy.rcre.opolskie.pl
/katalog/forma/2303
Język angielski 4+2
11. Roland Zimek 04.02.2021 Egzamin maturalny https://kursy.rcre.opolskie.pl
/rejestracja/2282
informatyka 4+2
12. Izabela Szczepańska 9-10.02.2020 Egzamin ósmoklasisty https://kursy.rcre.opolskie.pl
/katalog/forma/2289
Język niemiecki 4+2
13. Beata Bułka 10.02 2021

 

 

03.02.2021

09.02.2021

Egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin maturalny

https://kursy.rcre.opolskie.pl
/forma/edytuj/2299
https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1rihttps://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1rk
matematyka 4+2
14. Ireneusz Podolak 03.02.2021

 

09.02.2021

Egzamin maturalny https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1ri

 

https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1rk

matematyka 4+2
15.   14. Sebastian Cichoń 15.02.2021 Egzamin ósmoklasisty https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1rd matematyka 4+2
16.   15 Ewelina Langfort 15.02.2021 Egzamin ósmoklasisty https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1rd matematyka 4+2
17. Ratuś Ryszard 15.02.2021 Egzamin ósmoklasisty https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1rd matematyka 4+2
18. Sławomir Kossakowski 14 i 15.02. 2021r. Egzamin ósmoklasisty https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1r8 matematyka 4+2
19. Wiesław Bartoszek 15.02.2021 Egzamin ósmoklasisty https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1rd matematyka 4+2
20. Paweł Nowak 01.02.2021

 

26.01.2021

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin maturalny

https://kursy.rcre.opolskie.pl
/rejestracja/2297
https://kursy.rcre.opolskie.pl
/rejestracja/2298
język polski

 

4+2
21. Agata Bryłka

 

01.02.2021

 

26.01.2021

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin maturalny

https://kursy.rcre.opolskie.pl
/katalog/forma/2301
https://kursy.rcre.opolskie.pl
/katalog/forma/2300
język polski 4+2