Newsletter RZPWE grudzień 2020 -2

RCRE

Nazwa wydarzenia: Warsztaty: Projektowanie z aplikacją CANVA

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2123,projektowanie-z-aplikacja-canva

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2123


PROJEKTY

Nazwa wydarzenia: ,,100 warsztatów w ramach kampanii Bioróżnorodność wodnego świata Opolszczyzny”Warsztaty jednodniowe dla szkół: cz2;  prowadzone w formie on line w dniu: 17.12.br dla PSP w Pokoju; 21.12.br dla PSP w Kuniowie; 22.12.br dla PSP nr 2 w Praszce. Realizowane w ramach Projektu pn. ,,Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny
w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”.

Program: http://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/ strona-51-warsztaty_w_zaczarowanym_swiecie.htmll

Zapisy:  e-mail: icedro@rzpwe.opolskie.pl; nabór według harmonogramu jednodniowych warsztatów dla szkół uczestniczących w projekcie- w formie on line.


Zdrowych, spokojnych i pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia
oraz uśmiechu, życzliwości i pomyślności na każdy dzień Nowego Roku

ŻYCZĄ PAŃSTWU  DYREKCJA I PRACOWNICY:

Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu