Wyniki obrad Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie

Szanowni Państwo,

16 września 2020 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się posiedzenie Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie. Ze względu na sytuację epidemiczną, związaną z wirusem Covid-19, posiedzenie odbyło się w formule on-line.

Do Ośrodka Rozwoju Edukacji w terminie określonym w Procedurze wpłynęło 49 wniosków z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, które otrzymały rekomendację wojewódzkich koordynatorów sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie.

Po wnikliwej analizie przedstawionej przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole oceniający wnioski oraz wysłuchaniu opinii wojewódzkiego koordynatora, w wyniku głosowania, Centralna Kapituła podjęła decyzję o udzieleniu rekomendacji trzem następującym placówkom z województwa opolskiego:

  1. Przedszkole Publiczne nr 59, ul. Dobrzeńska 38, 45-920 Opole
  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata, ul. Gorzołki 4, 45-627 Opole
  1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie, 48-231 Lubrza

Składam serdecznie gratulacje wszystkim placówkom za zaangażowanie w efektywną realizację programu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie.

     Joanna Baran,

wojewódzki koordynator programu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie