XIX edycja Konkursu na pracę pisemną, organizowaną przez Narodowy Bank Polski

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w XIX edycji Konkursu na pracę pisemną, organizowaną przez Narodowy Bank Polski.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych. Natomiast drugą grupę uczestników stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych (średnich), z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Temat pracy konkursowej

  • Temat dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych:
    „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego”
  • Temat dla uczniów szkół ponadpodstawowych (średnich):
    „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”

Wymagania konkursowe

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4.

Nagrody dla zwycięzców

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia:

  • I miejsce – 4000 zł,
  • II miejsce – 3500 zł,
  • III miejsce – 3000 zł,
  • wyróżnienie – 1500 zł.

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Prace konkursowe należy nadesłać do 13.10.2020 wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Szczegóły informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne pod adresem:

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2020/praca-pisemna/index.html