Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – doposażenie nauczycieli w laptopy i komputery….

Zmiany w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, były głównym tematem dzisiejszej konferencji z dyrektorami szkół zawodowych z województwa opolskiego, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim.

W realizowanym obecnie  przez RZPWE projekcie, dodano wyposażenie nauczycieli szkół zawodowych biorących udział w projekcie w sprzęt do nauki zdalnej – będzie w sumie 2220 nowych laptopów i 150 komputerów stacjonarnych.

Projekt, którego wnioskodawcą jest Województwo Opolskie, a realizatorami RZPWE i OCRG, realizowany jest już od sierpnia 2018 roku i cieszy się dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. To m.in. doposażanie pracowni zawodowych w całym regionie, tworzenie – wspólnie z firmami – szkolnych punktów informacji i kariery, kursy i staże zawodowe dla uczniów.
Zmiany w tym projekcie podyktowane zostały koniecznością wprowadzenia zdalnego nauczania, które zapewne, niezależnie od epidemii, częściej będzie wykorzystywane w szkołach.

Więcej:

https://www.opolskie.pl/2020/07/opolskie-szkolnictwo-zawodowe-dla-rynku-pracy-doposaza-nauczycieli/