Projekt „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!”

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, w ramach Projektu „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!”  będzie realizował szkolenia dla 1680 nauczycieli z 44 liceów ogólnokształcących w naszym województwie. Szkolenia będą obejmowały 20 godzin szkoleniowych, w tym 5 eKonsultacji on-line:

  • 12 godzin szkolenia on-line obejmującego tematykę:
    • Wdrożenie Office 365 Pro +wdrożenie MS Teams, poziomy A1, A2, A3 (zakończone testem)
    • eNauczanie – metodyka nauczania zdalnego
    • Czy kamera mnie lubi, czy odbiorcy mnie słyszą?
    • Szkolenia z obsługi dostarczonego w projekcie sprzętu (cz. I zadanie, cz. II – w szkole?)
  • 8 godzin spotkań w sieci przedmiotowej z eLiderem – dzielenie się dobrymi praktykami

Dodatkowo inne szkolenia wynikające z przeprowadzonej diagnozy.

Więcej o projekcie „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!”

https://www.opolskie.pl/2020/06/laptop-dla-kazdego-nauczyciela-liceum/