II edycja ogólnopolskiego projektu grantowego pn. Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI)

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

zachęcam nauczycieli z Państwa szkoły – w szczególności nauczycieli matematyki, informatyki, fizyki i wszystkich, którzy pasjonują się algorytmiką i programowaniem – do udziału w II edycji ogólnopolskiego projektu grantowego pn. Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI), którego celem jest podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.