Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu ogłasza nabór do klasy pierwszej

Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Fryderyka Chopina ul. Bytnara Rudego 8

w Opolu ogłasza nabór 

do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

gry na instrumentach:

fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli i gitarze.

w cyklu 6-letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat

oraz nie więcej niż 10 lat)

Termin składania wniosków do 31 maja 2020 r.

  

Bliższe informacje na temat możliwości podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Filia w Opolu można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel.: 882 090 577 , 77/455 – 58 -78 lub na stronie  szkoły: www.filia.psmopole.pl