Wykorzystanie platformy szkoleniowej MS Teams w pracy zdalnej z uczniami – OFERTA DLA SZKÓŁ

Microsoft Teams Guide | Technology Support Services | CSUSM

Aplikacja Microsoft Teams to nieocenione narzędzie dla szkół w prowadzeniu zajęć online z uczniami i wspomagania nauczania stacjonarnego. Można korzystać z konwersacji, plików, spotkań i aplikacji zespołu przechowywanych w jednym współdzielonym obszarze roboczym.

Oferta szkoleniowa dla szkół:

  • Poziom podstawowy A1 – Przygotowanie zespołów klasowych
  • Poziom średniozaawansowany A2 – Komunikacja i tworzenie materiałów
  • Poziom zaawansowany A3 – Testy, zadania i ocenianie

Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa – plakat