Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych “Laptop na Bank” 2020 r.

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w wojewódzkiej edycji konkursu pt. „Laptop na Bank“, organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE).

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów.

Zadaniem uczestników będzie:

  • Rozwiązanie testu ekonomiczno–informatycznego na platformie konkursowej przygotowanej przez RZPWE;
  • Wykazanie się znajomością zagadnień dotyczących ekonomii i przedsiębiorczości w oparciu o podstawę programową oraz zasoby edukacyjne umieszczone na nbportal.pl
  • Wykazanie się znajomością zagadnień IT – podstawa programowa szkoły ponadpodstawowej;
  • Posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną w rozwiązywaniu zadań.

Konkurs składa się z trzech etapów na platformie konkursowej które zostaną przeprowadzone na przełomie maja i czerwca. Konkurs odbędzie się w formie zdalnej.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczniów przez nauczyciela w formie elektronicznej. Zgłoszenie zawierać powinno listę uczniów z podaniem ich imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, a także imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego i adresu e-mail opiekuna.

Zgłoszenia należy dokonać na stronie laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie:

laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl.