Jak odnaleźć się w zdalnej edukacji w kontekście zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych?

Szanowni Państwo,

Okoliczność pożądanej dzisiaj izolacji społecznej jest bardzo trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i uczniów, ale również dla całych rodzin. Szczególnie mocno eksponuje się tutaj sztuka aranżowania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tym bardziej, że niejednokrotnie uczniowie ci nie są samosterownymi osobami. Przed wyjątkowym zadaniem stają więc szkolni specjaliści oraz pedagodzy specjalni, których charakter pracy oparty jest na bezpośrednim kontakcie z uczniem i/czy rodzicem. Wszystkie zainteresowane tu strony drastycznie zostały pozbawione możliwości korzystania ze specjalistycznych gabinetów wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce. Nagle, z dnia na dzień, specjaliści zobowiązani zostali do konstruowania wsparcia czy zadań możliwych do wykonania przy współudziale osób niebędących specjalistami z danej dziedziny i możliwie jak najbardziej wtkanych w obecną trudną rzeczywistość.

Wiadomo nam, że usiłujecie Państwo znaleźć optymalne sposoby na wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem wymaganej w chwili obecnej pracy na odległość, poszukujecie pomysłów na to, jak wyzwalać i doskonalić ich osobistą efektywność, jak organizować i realizować zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne tak by mogli – jak dotychczas – skutecznie funkcjonować w procesie własnej edukacji.

Niezwykle ujmuje nas to dążenie specjalistów do możliwie jak najpełniejszego wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy do odwiedzania zakładki „Inspiracje w dobie COVID – 19”. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo dawkę inspiracji, a także konkretnych rad pozwalających na rozwijanie własnej efektywności zawodowej.

Proponujemy:

  • współtworzenie płaszczyzny współpracy – platforma do wymiany informacji, materiałów, dzielenia się zasobami – platforma w opracowaniu, wkrótce zostanie zamieszczona,
  • konsultacje e-mailowe,
  • dwa spotkania on – line – powiadomienie prześlemy zainteresowanym osobom pocztą.

Gwarantujemy współpracę do 10 czerwca 2020 r.

 

Tematyka pierwszego planowanego spotkania:

  • Jak odnaleźć się w zdalnej edukacji w kontekście zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych?

 

ZAPRASZAMY

Krystyna Dąbek kdabek@rcre.opolskie.pl i Iwona Oszmiago ioszmiago@rcre.opolskie.pl