Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – w związku
z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W publikacji zamieszczony jest m.in.:

  • opis platformy epodreczniki.pl,
  • wykaz materiałów informacyjnych i stron internetowych przydatnych do nauki online.

Materiał przybliża także:

  • projekty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz
  • działania zwiększające udział technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Zachęcamy do korzystania z materiału.

Materiały

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji

Źródło:

Ministerstwo Edukacji Narodowej