Newsletter RZPWE kwiecień 2020 -3

RCRE

Nazwa wydarzenia: Kurs e-learningowy: Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1851


Nazwa wydarzenia: Warsztaty  online dla nauczycieli języka polskiego, bibliotekarzy w szkole podstawowej „Multimedialnie na lekcjach języka polskiego”

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2013

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2013

Forma bezpłatna


Nazwa wydarzenia: Warsztaty  online dla nauczycieli wszystkich przedmiotów „Wirtualny escape room podczas zdalnego nauczania”

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1426

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1426

Termin: 14 maja 2020


Nazwa wydarzenia: Smart Working, czyli garść narzędzi i pomysłów na edukację zdalną

Miejsce: platforma e-learningowa RCRE http://kno.rcre.opolskie.pl

Uczestnicy: Nauczyciele zainteresowani poznaniem narzędzi i rozwiązań do pracy zdalnej z uczniami
Szczegółowe informacje


PBW

Edukacja domowa – zakładka na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu www.pedagogiczna.pl

Opis: W zakładce Edukacja domowa znajdują się materiały, propozycje, adresy stron internetowych pomocnych w prowadzeniu nauczania na odległość. Materiały są na bieżąco uzupełniane, dedykujemy je szczególnie nauczycielom, uczniom oraz rodzicom.

Dostęp: https://pedagogiczna.pl/category/edukacja-domowa/


Inspiracje nauczycielskie – zakładka na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu www.pedagogiczna.pl

Opis: Propozycja tematycznego materiału informacyjnego dla nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli konsultantów w celu wykorzystania w ramach prowadzonych form doskonalenia zawodowego (konferencje, konsultacje zespołowe, szkolenia, warsztaty), a także dla osób zainteresowanych zaproponowanymi zagadnieniami w ramach samokształcenia.

Dostęp: https://pedagogiczna.pl/category/inspiracje-nauczycielskie/


Bibliograficzne Centrum Informacji Pedagogicznej – zakładka na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu www.pedagogiczna.pl

Opis: Na zakładkę składają się: Zestawienia bibliograficzne, Materiały repertuarowe, Zestawienia scenariuszy zajęć poszczególnych przedmiotów nauczania, Adaptacje filmowe A-Z.

Dostęp: https://pedagogiczna.pl


IBUK Libra

Opis: Zapraszamy wszystkich Czytelników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu do korzystania z zasobów czytelni internetowej IBUK Libra Wydawnictwa Naukowego PWN z całodobowym dostępem do publikacji z różnych dziedzin. W przypadku braku dostępu do czytelni prosimy o kontakt: e -mail: wypozyczalnia@pedagogiczna.pl; tel.: 797 946 195.

Dostęp: http://www.ibuk.pedagogiczna.pl/


Opolskie Centrum Biblioterapii – zakładka na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu www.pedagogiczna.pl

Opis: Konsultacje czytelnicze dotyczące terapii książką on-line, Półka biblioterapeuty, Propozycje tekstów.

Dostęp: https://pedagogiczna.pl/


Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Filii PBW w Kluczborku – zakładka na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu www.pedagogiczna.pl

Opis: Propozycja materiałów dostępnych on-line, m.in.: platformy, podcasty, karty pracy, materiały do czytania, ćwiczenia do nauki j. niemieckiego.

Dostęp: https://pedagogiczna.pl/male-centrum-biblioteczne-instytutu-goethego-w-krakowie/

Z wyrazami szacunku
Zespół ds. Promocji RZPWE w Opolu