Pytania i odpowiedzi-promocja zdrowia w szkole

Promocja zdrowia w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie

1.W jaki sposób przygotować dokumentację za rok szkolny 2020/2021?

Obowiązują dotychczasowe zasady, piszemy sprawozdanie z przeprowadzonych do czasów izolacji działań, najlepiej w formie tabeli (plan działań + dodatkowa rubryka REALIZCJA, uwagi) zakończone wnioskami: jakie były efekty naszych działań, co przenosimy na przyszły rok , refleksje własne
i odsyłamy wyjątkowo POCZTĄ E-MAIL.
Podpisy dyrekcji, pieczątki nie są teraz wymagane.

UWAGA: po powrocie do przedszkoli i szkół wysyłamy sprawozdanie tak, jak dotychczas, w wersji papierowej, z należnymi podpisami.

  1. Kiedy odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie, który przyjmuje placówki do sieci i przyznaje Certyfikaty Wojewódzkie Szkoła Promująca Zdrowie?

Spotkanie odbędzie się w najszybszym , możliwym terminie  po powrocie do placówek.

Zespół liczy 7 członków , z różnych instytucji, m.in. Sanepid, Kuratorium Oświaty, Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu , jesteśmy gotowi zebrać się w ciągu 7 dni, od wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu terminu i z pewnością to uczynimy, żeby potwierdzić naszymi decyzjami działania Państwa w placówkach.

  1. Czy odbędzie się II Wojewódzka Konferencja Zdrowie jako wartość i zasób?

Intensywnie pracujemy nad tym, żeby nie odwoływać konferencji, a jedynie ją przełożyć.

Ze względu na liczbę prelegentów i brak wiedzy, kiedy skończy się izolacja, zaproponowaliśmy dwa terminy: jesienny 2020 i wiosenny 2021.
Z pewnością w bieżącym roku szkolnym konferencja nie odbędzie się, natomiast wszystkie zapisy poczynione przez Państwa pozostają w mocy i o nowym terminie poinformuję pocztą e-mail, a Państwo w stosownym czasie zdecydujecie, czy podtrzymujecie akces, czy zrezygnujecie z udziału w wydarzeniu, korzystając z naszego Systemu Obsługi Kursów.

  1. Czy możliwe jest rozpoczęcie teraz starań o przystąpienie do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie?

Tak, serdecznie zapraszam i  proszę o kontakt telefoniczny 601-054-639 lub za pośrednictwem poczty e-mail j.baran@pedagogiczna.pl