Informacja z OKE o publikacji zadań powtórkowych dla uczniów klasy VIII

Od  poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie o godzinie 9.00  będą publikowane zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII. Rozwiązania będą publikowane codziennie  o godzinie 15:00.

Każdy taki zestaw zadań będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych wg lektur obowiązkowych w klasie VII-VIII
  • zadań z matematyki zorganizowanych wg kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych wg umiejętności.

Przez pierwsze dwa dni w zeszycie zadań oprócz samych zadań będą wskazówki, jak zadania rozwiązywać („Pomagamy rozwiązać…”), a w zeszycie z odpowiedziami – wyjaśnienia odpowiedzi w zadaniach zamkniętych, przykładowe zadania otwarte.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-16/