Kurs dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza na szkolenie przeznaczone dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie pierwszej pomocy (EDB) i muszą spełniać warunki określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym tzn. ukończyć szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie realizowane zgodnie ustawą przez ratownika medycznego wg. ramowego planu szkolenia, ważne przez okres 5 lat.

Program szkolenia:
1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość pierwszej pomocy
2. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności pierwszej pomocy
3. Postepowanie w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
4. Ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych.
5. Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
6. Zastosowanie metod nauczania i form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody aktywizujące i ćwiczenia praktyczne.

Program uzupełniony będzie o istotne z punktu widzenia nauczyciela problemy w sytuacji odpowiedzialności prawnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy w placówce oświatowej w kontekście zaleceń ministra zdrowia i oświaty do stosowania leków u dzieci przewlekle chorych. Fantomy i materiały medyczne , które będą użyte podczas kursu pozwalają odzwierciedlać w jak najbardziej realistyczny sposób akcje ratunkowe z informacją zwrotną

Termin i czas trwania:

Kurs trwa 32 godziny i będzie realizowany w terminie 17-19 kwietnia 2020 r w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach ul. Wiejska 17

Koszt: 650 zł

Cena zawiera koszty szkolenia +nocleg+wyżywienie

Rejestracja

Elektroniczna karta zgłoszenia:

https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1827?search=&organizator=6720&pracownia=&rodzaj_oferty=&obszar_tematyczny=

Wszelkie pytania proszę kierować do Marty Polanowskiej – kierownik Pracowni Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego:

Mail: mpolanowska@rcre.opolskie.pl

Tel: 77 404 75 84 lub 608 502 449