XXI Opolska Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2020 – zgłoszenia

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego zapoczątkowały prace związane z organizacją XXVI Ogólnopolskiej, a XXI Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, przeznaczonego dla młodych wolontariuszy.

Głównym celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest kreowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań dzieci i młodzieży, jak również upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu.

Konkurs promuje młodzież, która bezinteresownie działa na rzecz innych, nie pozostaje bierna i obojętna na potrzeby słabszych i uboższych, a dzięki swojej postawie, zaangażowaniu i działalności może być wzorem dla rówieśników.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno pojedyncze osoby jak i grupy wolontariuszy.

Serdecznie zapraszamy liderów wolontariatu, opiekunów Szkolnych Klubów Ośmiu oraz opiekunów innych szkolnych grup wolontariuszy do zgłaszania kandydatów.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia kandydata, a także kalendarz prac konkursowych znajdują się poniżej:

Karty zgłoszenia uczestników prosimy dostarczyć do 28.02.2020 r.

  • drogą pocztową na adres:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

  • lub osobiście w siedzibie RZPWE, Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego, pok. nr 1.26 (parter)

w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” 2020 r.

Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 10 marca 2020 r. w RZPWE, s. 1.8 przy ul. Głogowskiej 27, godz. 9.00 -15.00.  (wtorek)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Zapraszamy również opiekunów wolontariuszy do udziału w bezpłatnych konsultacjach zespołowych Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” – odsłona 2020 w dniu 06 lutego (czwartek) 2020 r. karta zgłoszenia: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1940

Planowana tematyka spotkania:

  • Kalendarium konkursu
  • Wolontariat szkolny – szanse i możliwości
  • Prezentacja dokonań wolontariuszy
  • Autoprezentacja uczestników konkursu
  • Zakres współpracy opiekunów wolontariatu z koordynatorem konkursu

Szczegółowe informacje udziela koordynatorka konkursu: Iwona Oszmiago, tel.: 77-404-75-52, e-mail: ioszmiago@rcre.opolskie.pl 

ZAPRASZAMY