Forum Dyrektorów Przedszkoli

 

Forum Dyrektorów Przedszkoli  odbędzie się w dniach 01-03 kwietnia 2020 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach, ul. Wiejska 17, poczta 46-053 Chrząstowice.

Rejestracji można dokonać na stronie: Forum Dyrektorów Przedszkoli

Program:

Tematyka forum:
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście nadzoru pedagogicznego dyrektora placówki;
2. Awans zawodowy- praktyczne aspekty postępowania kwalifikacyjnego;
3. Elementy nadzoru pedagogicznego w kontekście oceny pracy nauczyciela;
4. Pozytywne interwencje psychologiczno-pedagogiczne w przedszkolu.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowy harmonogram Forum Dyrektorów Przedszkoli zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Koszt szkolenia 390,00 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Dyrektorów Przedszkoli” Nr 24/Sieć/RCRE/20.

Istnieje możliwość zapłacenia po ukończeniu szkolenia, w takim przypadku proszę o dostarczenie na szkolenie danych do wystawienia faktury.