Kurs Tutorski I stopnia

Szanowni Państwo,

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym oraz zaangażowanych w efektywny rozwój talentów podopiecznych do udziału w KURSIE TUTORSKIM I STOPNIA.

Uczestnicy kursu:

  • nabędą umiejętność specyficznego postępowania pedagogicznego odzwierciedlającego kolejne etapy pracy tutora,
  • uzyskają Certyfikat Tutora I stopnia.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni tutorzy i trenerzy INSTYTUTU TUTORINGU SZKOLNEGO – placówki Towarzystwa Edukacji Otwartej z siedzibą we Wrocławiu.

Program kursu:

 1. Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego.
 2. Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia.
 3. Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem motywacji i motywowania.
 4. Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji.
 5. Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju.
 6. Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora.
 7. Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości.
 8. Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

Bliższe informacje o programie i realizatorach.

Realizacja kursu: marzec 2020 – czerwiec 2020

 • 64 godziny szkoleniowe w 8 dniośmiogodzinne moduły
 • 4 cykle spotkańjeden weekend w miesiącu (sobota, niedziela)

Więcej informacji: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1946

Uczestnicy kursu otrzymają:

 • zaświadczenie ukończenia kursu tutorskiego,
 • Certyfikat Tutora I Stopnia po realizacji 20 godzin tutoriali,
 • materiały szkoleniowe.

Koszt i warunki udziału w kursie:

Koszt: 1000 zł

Realizacja odpłatności:

 • o terminie wpłaty uczestnicy zostaną poinformowani po zawiązaniu się grupy,
 • przewiduje się możliwość regulowania odpłatności w dwóch ratach.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 marca 2020 r. lub do wyczerpania miejsc.

Karta zgłoszenia: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1946

Uwaga: Warunkiem realizacji kursu jest nabór odpowiedniej liczby uczestników. Informacja o ewentualnym rozpoczęciu kursu i konieczności dokonania opłaty zostanie wysłana na podany adres e-mail w zgłoszeniu.

Osoba do kontaktu: Iwona Oszmiago, e-mail: ioszmiago@rcre.opolskie.pl, tel.: 77 404 75 52

Serdecznie zapraszamy