Eksperymenty i doświadczenia na lekcjach

22 października 2019 r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbyła  się konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, pt. Eksperymenty i doświadczenia na lekcjach.

Celem konferencji była popularyzacja  nauk ścisłych poprzez ukazanie roli i znaczenia eksperymentów i doświadczeń w życiu codziennym.

Konferencja, której uczestnikami byli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych opolszczyzny była realizacją jednego z założeń podstawowych kierunków polityki państwa na obecny rok szkolny Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Konferencję rozpoczął wykład dr Beaty Zofii Bułki ukazujący wagę eksperymentów i doświadczeń w  realizacji zapisów podstaw programowych przedmiotów przyrodniczych realizowanych na II i III etapie edukacyjnym.

Kluczowym punktem konferencji był pokaz doświadczeń pt. Eksperymenty są łatwe przygotowany i przeprowadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu pod opieką Pani Iwony Szewczyk nauczycielki fizyki tej szkoły.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Pana Andrzeja Trzebuniaka, pracownika Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, Fizyka na rowerze.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję skorzystać z warsztatów prowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Opolskiego oraz firm Aktin, Phywe i Agraf. Poszukiwali odpowiedzi na pytania: Jak  przy pomocy światła uruchomić silnik? Jak ułatwiać nauczycielom i uczniom realizację podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, czyli możliwości systemu multimedialnego Labdisc.